Nekretnine na prodaju Istra Hrvatska
Promjeni valutu
Traži po ID

Dobrodošli !

Izražava li se površina stana kao bruto podna površina (uključuje i zidove), razlika između bruto i neto površine može biti čak do 20%. Zbog toga je jako bitno kod kupnje stana ne samo kolike je stambene površine stan već i kako je ta površina izračunata.
U Hrvatskoj ne postoji propis ili zakon koji određuje na koji se način obračunava površina nekretnina na tržištu, a u upotrebi su dvije metode:

- obračun neto korisne površine, prema normi nastaloj iz JUS-a. kojim se sve površine svode na jednu, uprosječenu površinu prema koeficijentima koji ovise o namjeni i kvaliteti prostora. Tako je naučila računati većina hrvatskih prodavatelja i kupaca, pa se vjeruje daje to obvezujuća norma.
- 2002. je Hrvatska kao svoju normu preuzela ISO standard za obračun površina i volumena, koja razlikuje pokrivenu površinu, površinu pod konstrukcijom, neto podnu površinu, površinu unutar zidova i bruto površinu. Neto površina još se dijeli na korisnu, servisnu i površinu za komunikaciju.

Površina se može izračunati prema bilo kojoj metodi, bitno je da ona bude jasno naznačena u ugovoru, prilozima, nacrtima, skicama te da se na jednoj nekretnini sve površine izračunaju prema istoj metodi.

Koeficijenti za obračun površine prema opće prihvaćenoj hrvatskoj normi:

POVRšINA
KOEFICIJENT
stambeni tavan s kosinama za svijetlu visinu do 1 metar
0,00
terasa, balkon
0,25
gospodarski tavan niži od 2 metra
0,35
podrum, natkrivena terasa i balkon, spremište izvan stana bez obrađenih zidova i podova
0,50
parkirno mjesto
0,60
stambeno potkrovlje (tavan) s kosinama za svijetlu visinu do 2 metra; lođe otvorene s najviše dvije strane; spremište izvan stana s obrađenim zidovima i podovima; garaža
0,75
sve prostorije u stanu; stubišta; uredi; poslovni prostori do visine od 4 metra
1,00
poslovni prostori viši od 4 metra
1,50

Na ovim internet stranicama nastojimo omogućiti kupcima čim lakšu usporedbu različitih nekretnina i zato su navedene korisne površine građevine ili dijela građevina (gdje god je to bilo moguće izračunati), a za nekretnine za koje ne raspolažemo s dovoljno podataka prikazane su površine iz zemljišne knjige bez obračunatih koeficijanata.

Točne informacije o tome na koji je način obračunata površina određene nekretnine možete dobiti u agenciji. 

Top