Nekretnine na prodaju Istra Hrvatska
Promjeni valutu
Traži po ID

Dobrodošli !

BRP - Brutto razvijena površina - ukupna površina zatvorenih prostora svih etaža svih građevina na građevnoj čestici, uključujući i nadzemni dio podruma i potkrovlje

KOEFICIJENT ISKORIŠTENOSTI - Odnos brutto površine građevina i površine građevne čestice

KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI - odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice. Zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otovorenih i natkrivenih konstruktivnih djelova građevine, osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dijelovi podzemne etaže

ETAŽA - Oznaka bilo kojeg kata građevine, uključujući prizemlje i suteren (ali ne i podrum!). Maximalna visina građevina određena prostornom dokumentacijom

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE - izvođenje onih građevinskih radova kojima se utječe na ispunjavanje tzv. bitnih zahtjeva za građevinu (npr. stabilnost građevine, sigurnost u korištenju, itd,) i/ili kojima se mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima prema kojima je izgrađena (dograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, itd.). Za rekonstrukciju građevine potrebno je ishoditi sve potrebne dozvole.

4 Spavaće sobe
Sniženo
5 Spavaće sobe
Top