Nekretnine na prodaju Istra Hrvatska
Promjeni valutu
Traži po ID

Dobrodošli !

Rješenje o uvjetima građenja - To je novi dokument koji zamjenjuje dosadašnju Građevinsku dozvolu i potreban je za izgradnju građevina do 400 m2. Na temelju podnesenog zahtjeva Rješenje izdaje nadležni državni ured na razini županije ili grada (isti ured koji je nadležan za izdavanje lokacijske dozvole). Izdano Rješenje valjano je 2 godine.

Lokacijska dozvola potrebna je za izgradnju građevina iznad 400 m2 bruto građevinske površine, a u skladu je s Detaljnim planom uređenja. Izdaju je nadležni državni ured na razini županije ili grada, a na zahtjev investitora. Lokacijska dozvola vrijedi 2 godine od izdavanja.

Građevinska dozvola prema novom Zakonu, potrebnaje za izgradnju velikih infrastrukturnih građevina. Njome se dokazuje da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i prostornim planovima. Građevinska dozvola mora biti u skladu sa zakonima i propisima, a izdaje je nadležno ministarstvo.

Uporabna dozvola potrebna je za uporabu građevine iznad 400 m2. Za dobivanje dozvole potrebno je podnijeti zahtjev, a izdaje je nadležni državni ured na razini županije ili grada.

Lokacijski uvjeti su uvjeti određeni Lokacijskom dozvolom ili Rješenjem o uvjetima građenja, a uskladu s prostornim planovima. Oni određuju do koje visine se može graditi, kako i gdje je smještena građevina u prostoru, itd. Lokacijski uvjeti utvrđeni na taj način ne mogu se mijenjati.

Sniženo
Sniženo
3 Spavaće sobe
3 Spavaće sobe
Top