Nekretnine na prodaju Istra Hrvatska
Promjeni valutu
Traži po ID

Dobrodošli !

INFORMACIJE O RECIPROCITETU (UZAJAMNOSTI) PRI PRAVU NA KUPNJU NEKRETNINE S OBZIROM NA DRŽAVLJANSTVO KUPCA

 REPUBLIKA HRVATSKA – OSTALE DRŽAVE SVIJETA

Ove informacije se odnose na pravo na kupnju nekretnina (kuća, stanova i građevinskih zemljšta) državljana koji nisu državljani Republike Hrvatske a niti državljani Europske Unije.

Ako uzajamnost postoji u odnosu na dolje navedene države, znači da postoji mogućnost kupnje nekretnina u Republici Hrvatskoj na vlastito ime bez potrebe za osnivanjem tvrtke.

Nekretnine koje mogu biti predmetom kupoprodaje se odnose na kuće, stanove i građevinska zemljišta ali ne i na poljoprivredna odnosno neurbanizirana zemljišta koje još uvijek mogu kupiti samo državljani Republike Hrvatske ali ne i državljani država gdje uzajamnost postoji. Isto vrijedi i za državljane Europske Unije.

Država

 

Osnova za utvrdivanje

reciprociteta

Reciprocitet (uzajamnost)

 

Argentina

 

Nota MVP-a Argentine broj

17143 od 7.10.2003.

uzajamnost postoji

 

Australija

 

 

 

 

 

Nova Ministarstva vanjskih

poslova i trgovine Australije

broj NSB 039/03 od

24.09.2003.

- Foreign Acquisition and

Takeovers Act, 1975

uzajamnost postoji uz uvjet

stalnog boravka u RH.

Ukoliko se radi o

investicijskom ulaganju, tada

je potrebno posebno

odobrenje za strano ulaganje.

Bjelorusija

 

 

 

 

 

Nota veleposlanstva

Republike Bjelarus u Ruskoj

Federaciji No 514-k

 

 

 

uzajamnost postoji za

stjecanje stambenih zgrada,

stanova i drugih stambenih

prostora, dok se zemljišta

mogu stjecati samo

nasljedivanjem

Sultanat Brunei

 

 

 

utvrdivanje u tijeku (ceka se

odgovor nadležnog tijela)

Bosna i Hercegovina

Federacija B i H

 

 

 

 

 

Zakon o vlasnickopravnim

odnosima

 

 

 

 

 

uzajamnost za fizicke osobe

postoji uz uvjet da u RH

stalno borave ili obavljaju

dopuštenu djelatnost

- za pravne osobe pod

uvjetom da obavljaju

djelatnost u RH

Bosna i Hercegovina

Entitet R. Srpska

 

 

 

 

Dopis Ministarstva pravde

R.Srpske od 12. prosinca

2003.

- Zakon o stvarnim pravima

(„Sl. glasnik R. Srpske“, broj

124/08. i 58/09.)

 

 

uzajamnost ne postoji

 

 

 

Republika Crna Gora

 

 

 

uzajamnost postoji

 

Republika Cile

 

 

 

 

Gradanski zakonik

 

 

 

 

uzajamnost postoji

(ogranicenje postoji na

nekretninama koje se

smatraju zajednickim dobrom

i koje su u vlasništvu države)

Zajednica Dominike

 

potrebno ažurirati

Arapska Republika Egipat

 

utvrdivanje u tijeku

Republika Filipini

 

utvrdivanje u tijeku (ceka se

 

 

pojašnjenje ndl.t.)

Republika Indija

 

Obavijest Veleposlanstva

RH od 14. lipnja 2000.g.

uzajamnost ne postoji

 

Republika Indonezija

 

 

 

 

 

u tijeku utvrđivanja (ceka se

dodatno pojašnjenje ndl.

tijela)

Izrael

 

 

 

 

 

utvrdivanje u tijeku (ceka se

dodatno pojašnjenje ndl.

tijela)

Japan

 

 

Nota MVP-a Japana broj:

1095/EUE od 30. svibnja

2001.g.

 

uzajamnost postoji

 

Južnoafricka Republika

 

 

Aliens Controj Acr. 1991.g.

 

 

uvjet stalni boravak za fizicke

osobe, za pravne osobe

uzajamnost se utvrduje

Kanada

 

 

 

 

Dopis hrvatskog

Veleposlanstva u Otawi od

23. srpnja 2004.g.

 

 

Ovisno o provinciji

- do sada utvrdeno da

reciprocitet postoji za:

Ontario, Britansku

Kolumbiju

Republika Kazahstan

 

 

 

utvrđivanje u tijeku

(ceka se pojašnjenje ndl.t.)

Republiko Kongo

 

 

 

utvrdivanje u tijeku

(ceka se pojašnjenje ndl.t.)

Republika Kosovo

 

utvrdivanje u tijeku

Republika Makedonija

 

 

 

Obavijest Ministarstva

pravosuda Republike

Makedonije od 07. 06.

2006.g.

uzajamnost ne postoji

 

 

 

Malezija

 

 

 

 

 

 

 

 

Obavijest hrvatskog

Veleposlanstva u Kuala

Lumpuru od 15. 09. 2003.

 

 

 

 

 

 

vrijednost nekretnine mora

iznositi najmanje 55000

USD.

- pravna osoba mora stjecati

nekretnine u poslovne svrhe,

odnosno nekretnina mora

služiti obavljanju

gospodarske djelatnosti

 

Kraljevina Norveška

 

 

 

 

 

 

 

Kraljevsko Ministarstvo

vanjskih poslova – obavijest

od 12.06.2003.g.

 

 

 

 

 

uzajamnost postoji ako se

jedinica lokalne uprave i

samouprave ne protivi

stjecanju i ako površina

nekretnine ne prelazi 2000 m2

uzajamnost postoji ako se

pravni posao sklapa izmedu

supružnika ili srodnika

Novi Zeland

 

 

 

Zakon o prekomorskim

ulaganjima

 

 

uzajamnost postoji ako se ne

stjece veca vrijednost

nekretnine (više od 10

milijuna novozelandskih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dolara ili zemljište vece od 5

hektara) (ukoliko se stjecu

takve nekretnine, tada ce

stjecanje biti moguce uz

ispunjenje u zakonu

navedenih uvjeta)

Republika Paragvaj

 

Nota MVP-a R. Paragvaj

broj: 184/03 od 7.11. 2003.g.

uzajamnost postoji

 

Ruska Federacija

 

 

 

 

 

 

 

Nota ruskog Veleposlanstva

broj: 153 od 10. kolovoza

2005.g., nota MVP-a RF

broj 11590/n/3ed od 16.

srpnja 2005.g., obavijest

hrvatskog Veleposlanstva u

Moskvi od 24.11.2005.g. i

14.6.2005.g.

 

uzajamnost ne postoji

 

 

 

 

 

 

Republika Singapur

 

 

 

 

 

utvrđivanje u tijeku (ceka se

dodatno pojašnjenje ndl.

tijela)

S A D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopis hrvatskog

Veleposlanstva u

Washingtonu od:

04.06.2004.g.; 29.08.2003.g;

15.03.2006.g. Obavijest

Sektora za pravosude

Savezne države Iowa od

kolovoza 2006.g.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzajamnost postoji za

sljedece savezne države:

Alabama, Arizona, Alaska,

California, Colorado,

Connecticut, Delware,

District of Columbia, Florida,

Georgia, Idaho, Illinois,

Indiana, Iowa, Kansas

Louisiana, Maine, Maryland,

Massachusetts, Michigan,

Missouri, Montana,

Nebraska, Nevada, New

Yersey, New Mexico, New

York, North Carolina, North

Dakota, Ohio, Oregon,

Pennsylvania, Rhode Island,

South Carolina, South

Dakota, Tennessee, Texas,

Utah, Virginia, Washington,

West Virginia, Wyoming;

dok je za sljedece države

uvjet stalni boravak:

Arkansas, Hawaii, Kentucky,

Minnesota, Mississippi, New

Hampshire, Oklahoma,

Vermont i Wisconsin

Republika Srbija

 

 

Nota broj 5/13770/4-2003

Zakon o osnovnim

svojinskopravnim odnosima

 

utvrđivanje u tijeku

 

Švicarska Konfederacija

 

Nota švicarskog

Veleposlanstva broj:

uzajamnost postoji uz uvjet

stalnog boravka u RH za

 

 

 

 

 

 

34/2001 od 20.02.2001. te

nota broj: 91/2001 od

04.07.2001.g.

 

- Lex Friedrich

 

fizičku osobu, za pravnu

osobu uvjet je obavljanje

gospodarske djelatnosti

(nekretnina treba služiti

iskljucivo obavljanju

gospodarske djelatnosti)

Republika Turska

 

 

 

 

 

 

Nota MVP-a R. Turske broj:

2002/KOEH/332447 od

kolovoza 2003.g.

 

 

 

 

- stjecati se može u površini

do 30 hektara uz uvjet

reciprociteta

- stjecati nekretnine mogu uz

uvjet reciprociteta i pravne

osobe registrirane kao

trgovacka društva

Ukrajina

 

 

 

 

 

 

 

utvrđivanje uzajamnosti u

tijeku

(ceka se pojašnjenje

ndl.tijela)

Republika Venezuela

 

 

 

utvrđivanje u tijeku (ceka se

obavijest ndl. tijela)


4 Spavaće sobe
4 Spavaće sobe
Top